Cennik Tłumaczeń

(od 01.01.2018)

(ceny kursów językowych patrz: Oferta edukacyjna)

Jako jedno z niewielu biur tłumaczeń w kraju, w przypadku tłumaczeń zwykłych i specjalistycznych stosujemy odpłatność za część strony (powyżej pierwszej strony): np. 4000 znaków u nas to 2,2 strony, a nie 3 jak w innych biurach!

Rodzaj tłumaczenia

Ilość znaków na stronę

Cena w zł za stronę tłumaczenia na język polski

Cena w zł za stronę tłumaczenia na język angielski

Tekst zwykły (np. listy prywatne itp.)

1600

40

40

Tekst specjalistyczny (prawo, ekonomia, technika, medycyna, nauki ścisłe i humanistyczne, itd.)

1600

50

50

Tekst specjalistyczny – tryb ekspresowy do 5 stron w 8 godzin

1600

80

90

Tekst specjalistyczny – tryb pilny do 5 stron na następny dzień

1600

60

70

Z weryfikacją przez drugiego tłumacza

1600

Jw. + 25%

Jw. + 25 %

Weryfikacja przez native speakera

1600

---------

uzgodnienia indywidualne

Tłumaczenie przysięgłe tryb zwykły

1125

50,00

50,00

Tłumaczenie przysięgłe w dniu zlecenia

1125

60,00

60,00

Weryfikacja i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia jako przysięgłego (dostarczonego w postaci elektronicznej)

1125

30,00

30,00

Wszelkie tłumaczenia z oryginału odręcznego

+ 25 %

+ 25 %

Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista

1 godzina przy zleceniu do 4 godzin

100

Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista

1 godzina przy zleceniu powyżej 4 godzin

80

Tłumaczenia ustne symultaniczne (sprzęt zleceniodawcy)

1 godzina

Uzgodnienia indywidualne