Nasi Lektorzy

Aktualnie z YES współpracują następujący lektorzy języka angielskiego:

Piotr Ratajczak

 • magister filologii angielskiej UAM Poznań
 • absolwent Podyplomowego Studium Metodyki Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył kurs metodyczny British Council dla twórców materiałów dydaktycznych na University of Nottingham, Wlk. Brytania
 • nauczyciel języka angielskiego w świebodzińskich szkołach średnich oraz na kursach firmowych
 • przez 11 lat lektor i wykładowca języka angielskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • kwalifikowany tłumacz literatury technicznej Naczelnej Organizacji Technicznej
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego licencjonowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP
 • autor licznych publikacji leksykograficznych i dydaktycznych (zakładka Publikacje)
 • w latach 1995-2011 Lokalny Sekretarz Egzaminacyjny instytutu City & Guilds
 • od 1993 roku jako dyrektor Youth English Studies prowadzi zajęcia głównie z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz zajmuje się sprawami metodycznymi i administracyjnymi Studium
 • ponad trzydziestoletnie doświadczenie dydaktyczne i translatoryczne
 • prywatnie: niepoprawny pesymista; lubi podróżować; pasjonat antyków i dawnych artefaktów oraz historii wnętrz.

Mirosława Rzepecka

 • magister pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • licencjat filologii angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Zielonogórskim
 • absolwentka kursu języka angielskiego dla profesjonalistów w The New English Language School w Saint Louis, USA
 • ponad dwuletni pobyt szkoleniowo-poznawczy w USA
 • ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w lokalnych szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceum (nauczyciel dyplomowany)
 • ukończyła liczne kursy metodyczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp
 • inwigilator egzaminacyjny City & Guilds (1995-2011)
 • specjalistka w nauczaniu grup dziecięcych i młodzieżowych
 • współpracuje z YES od 1994 roku
 • prywatnie: niepoprawna optymistka; miłośniczka muzyki klasycznej i śpiewu chóralnego; fanka kuchni Nigelli Lawson.

Witold Lotko

 • absolwent studium nauczycielskiego w zakresie nauk ścisłych
 • absolwent kursów metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego w Częstochowie i Krakowie
 • pięć lat pracy jako nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie
 • ponad dwanaście lat pracy w charakterze tłumacza języka angielskiego w przemyśle i handlu zagranicznym
 • w YES od początku, tj. od 1993 roku
 • współautor dwóch publikacji słownikowych z języka angielskiego
 • inwigilator egzaminacyjny City & Guilds (1995-2011)
 • autor licznych wewnętrznych materiałów dydaktycznych opracowanych dla YES
 • nasz najbardziej doświadczony lektor: ponad czterdzieści lat realizowanego z pasją i oddaniem nauczania w formach instytucjonalnych i prywatnych
 • po latach nauczania dzieci i młodzieży doskonale się odnalazł jako nauczyciel dorosłych
 • prywatnie: pasjonat dobrej kuchni; znawca ezoteryki i medycyny alternatywnej.

Małgorzata Leśniewska

 • magister nauk politycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • licencjat filologii angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Zielonogórskim
 • absolwentka Youth English Studies z roku 1996
 • blisko dwu i pół letni pobyt szkoleniowo-poznawczy w USA
 • doświadczenie zawodowe w szkolnictwie świebodzińskim
 • współpracuje z YES od roku 2002
 • specjalizuje się w nauczaniu dzieci i młodzieży, choć z powodzeniem prowadziła grupy licealne i maturalne
 • prywatnie: o pogodnym usposobieniu; miłośniczka muzyki i zwierząt; gra na fortepianie; lubi śpiewać (była członkiem szkolnego chóru w Polsce i w USA).

Joanna Gniewczyńska

 • licencjat filologii angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Zielonogórskim
 • magister filologii angielskiej WSHE w Łodzi
 • absolwentka Youth English Studies z roku 2000
 • posiada dyplom City & Guilds na poziomie zaawansowanym
 • półroczny pobyt zawodowo-poznawczy w Wielkiej Brytanii
 • kilka lat stażu jako nauczyciel języka angielskiego w świebodzińskim technikum (nauczyciel kontraktowy)
 • współpracowała z YES jeszcze w czasie studiów w ramach praktyki studenckiej
 • szlify tłumaczeniowe zdobyte w ramach agencji tłumaczeniowej ARS VERBUM S.C.
 • specjalizuje się w nauczaniu starszych dzieci i gimnazjalistów na wszystkich poziomach
 • prywatnie: zawsze uśmiechnięta i pogodna; pasjonatka kotów, staroci i angelologii.

Włodzimierz Kruczkowski

 • absolwent Politechniki Zielonogórskiej z tytułem magistra inżyniera
 • posiada dyplom z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym wydany przez Examination Syndicate of the University of Cambridge, Wlk. Brytania
 • od początku swego życia zawodowego poświęcił się nauczaniu języka angielskiego, co czyni z zaangażowaniem od ćwierć wieku...
 • wieloletni staż pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w lokalnym szkolnictwie podstawowym (liczni laureaci rejonowych i wojewódzkich konkursów j. ang; pierwszy w Świebodzinie spektakl teatralny w języku angielskim)
 • trzy lata pracy w charakterze nauczyciela j. ang. w LO
 • liczne kursy języka angielskiego prowadzone dla TWP Zielona Góra, ZDZ Świebodzin, Uniwersytetu Ludowego w Kożuchowie oraz innych firm i instytucji
 • prowadzi kursy biznesowe w firmach
 • w latach 1990-tych organizator letnich szkół języka angielskiego dla dzieci i młodzieży we współpracy z ochotnikami z APAS, Wlk. Brytania
 • duże doświadczenie translatoryczne w dziedzinie techniki oraz ekonomii
 • przygotowuje się do egzaminu z języka angielskiego dla biznesu i bankowości
 • współpracuje z YES od piętnastu lat
 • specjalizuje się w nauczaniu starszych dzieci i młodzieży oraz nauczaniu języka angielskiego dla potrzeb biznesowych, technicznych i zawodowych
 • prywatnie: pogodny optymista; pasjonat języka angielskiego; zamiłowany ogrodnik; uprawia winorośl; jest entuzjastą odrodzenia lubuskich tradycji winiarskich.

Clair Hendry

 • nasz Native Speaker – pokochała Polskę i Świebodzin i powraca tu co roku od pięciu lat
 • licencjat z wyróżnieniem z Językoznawstwa Współczesnego (przedmiot wiodący: germanistyka) i Nauk Społecznych na University of Paisley (Szkocja)
 • wyróżniona nagrodą Court Medal dla wybitnych studentów oraz nagrodą Hamburg Award dla najlepszego studenta germanistyki na University of Paisley
 • certyfikat studiów licencjackich European Business Studies z Brookes University, Oxford
 • dyplom CELTA z University of Cambridge (Nauczanie Języka Angielskiego dla Dorosłych)
 • praktyki zawodowe w firmach niemieckich i szkockich oraz Izbie Handlowej w Regensburgu
 • doświadczenie w prywatnym nauczaniu języka angielskiego w Austrii
 • inwigilator egzaminacyjny City & Guilds (2007-2011)
 • specjalizuje się w nauczaniu młodzieży gimnazjalnej i licealnej
 • prywatnie: entuzjastka dobrej literatury, podróży, historii, gotowania i pływania.