KontaktDane firmy

YOUTH ENGLISH STUDIES
Młodzieżowe Studium Języka Angielskiego

Director of Studies: mgr Piotr Ratajczak

REGON: 970363190

NIP: 927-000-46-04

Prywatna Placówka Oświatowa Nr Rej.:
KO-II-0142/24/93

Rok Założenia 1993

Dane kontaktowe

 • ul. Kościuszki 1, 66-200 Świebodzin
 • Zespół Pracowni: ul. Piłsudskiego 20 (Hotel Lubuski III ptr.)
 • Tel. (68) 4753344
 • Fax: (68) 4753344
 • yes_piotr@poczta.onet.pl

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest YOUTH ENGLISH STUDIES – Piotr Ratajczak, ul. Kościuszki 1, 66-200 Świebodzin, tel.: 68 475 33 44, adres e-mail: yes_piotr@poczta.onet.pl
 • podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda (w przypadku tłumaczeń jest nią samo zlecenie tłumaczenia).
 • gromadzone przez nas dane obejmują: imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, nr telefonu i (opcjonalnie) adres e-mail; w przypadku realizacji tłumaczeń - tylko imię i nazwisko zleceniodawcy lub inne dane niezbędne do wystawienia faktury (opcjonalne) oraz ewentualne informacje zawarte w tłumaczonych dokumentach.
 • będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
 • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w YOUTH ENGLISH STUDIES i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.
 • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
 • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
 • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.