Oferta edukacyjna

Kursy języka angielskiego

Naszą ofertę nauki języka angielskiego kierujemy głównie do dzieci oraz młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 19 lat, czyli od „zerówki” do matury, na wszystkich poziomach zaawansowania. Prowadzimy też kursy dla dorosłych. Na życzenie możemy opracować i zrealizować program kursów specjalistycznych dla różnych grup zawodowych (np. bankowców, lekarzy, pielęgniarek, policjantów itd.).

Przygotowanie do egzaminów typu gimnazjalnego i matury prowadzimy w sposób nieco zakamuflowany, tzn. poprzez przemyślany dobór materiałów kursowych oraz zadań i metod pracy tak, aby w trakcie kursu ogólnego zrealizować kurs egzaminacyjny. Oczywiście, na życzenie tworzymy kursy typowo egzaminacyjne.

Kursy planujemy wg unijnego standardu CEFR wyznaczającego poziomy określone literami:

  • A1 – poziom podstawowy
  • A2 – poziom średnio-zaawansowany niższy
  • B1 – poziom średnio-zaawansowany
  • B2 – poziom średnio-zaawansowany wyższy
  • C1 – poziom zaawansowany
  • C2 – poziom biegłości.
Są też poziomy pośrednie, np. B1+ czy A2+. Małe dzieci najpierw nabierają umiejętności na poziomach Dziecięcych, np. Children Beginners.

Na każdym poziomie prowadzone są liczne sprawdziany i testy, a maturzystom proponujemy egzamin (patrz: egzaminy).

Na pewnym etapie nauki (zwykle gimnazjum/liceum) część zajęć zazwyczaj prowadzi zaproszony nauczyciel brytyjski, czyli native speaker. Podręczniki i inne materiały dydaktyczne są wliczone w cenę kursu.

Stosujemy rabaty rodzinne.

Kurs dla „zerówkowiczów”

Zajęcia 2 x w tygodniu po 30 minut od 1 września wg kalendarza roku szkolnego (czyli ok. 75 spotkań). Maksymalna ilość uczniów w grupie: 6.
Cena: 1100 zł (w 10 ratach po 110 zł) przelicznik: poniżej 15 zł/lekcja

Kursy dla dzieci klasa 1-6

Zajęcia 2 x w tygodniu po 50 minut od 1 września wg kalendarza roku szkolnego (czyli ok. 75 spotkań). Maksymalna ilość uczniów w grupie: 6.
Cena: 1900 zł (w 10 ratach po 190 zł) przelicznik ~ 25 zł/lekcja

Kursy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej

Zajęcia 2 x w tygodniu po 50 minut od 1 września wg kalendarza roku szkolnego (czyli ok. 75 spotkań). Maksymalna ilość uczniów w grupie: 6.
Cena: 1900 zł (w 10 ratach po 190 zł) przelicznik ~ 25 zł/lekcja

Kursy dla dorosłych

Zajęcia 2 x w tygodniu po 50 minut od 1 września wg kalendarza roku szkolnego (czyli ok. 75 spotkań). Maksymalna ilość uczniów w grupie: 6.
Cena: 1900 zł (w 10 ratach po 190 zł) przelicznik ~ 25 zł/lekcja

Kursy egzaminacyjne

Oferta zależna od czasu trwania i intensywności kursu.

Kursy specjalistyczne/zawodowe

Oferta indywidualna na zlecenie dla grup zorganizowanych.

Zajęcia indywidualne

Zapytaj tel. +48 68 4753344.