Osiągnięcia

Do naszych głównych osiągnięć zaliczamy:

  • Rok 1995: powstanie przy YES autoryzowanego centrum egzaminacyjnego londyńskiego Pitman Qualifications Institute (później City & Guilds)

  • Niemal 90 % wskaźnik zdawalności międzynarodowych egzaminów City & Guilds (wcześniej Pitman Qualifications), do których liczni nasi maturzyści podchodzili w latach 1995-2011, tj. w okresie, gdy prowadziliśmy autoryzowane centrum egzaminacyjne tego instytutu (średnia światowa zdawalności tych egzaminów oscyluje zaledwie wokół 50 %).

  • W roku 2003 złoty medal dla naszej uczennicy przyznany przez londyńskie City & Guilds za wybitnie zdany egzamin w skali światowej.

  • Dobre i bardzo dobre wyniki naszych uczniów na egzaminach zewnętrznych (gimnazjalny, matura).

  • Najbardziej cenimy sobie osiągnięcia, o których mówią nasi absolwenci (patrz zakładka: Opinie).